Phòng ban

Phát triển thị trường

Phòng Marketing

Phòng nhân sự

Phòng kinh doanh

Phòng kế toán

Đang tuyển dụng

Đã hết hạn

Lọc

Số lượng tuyển: 1

Phòng ban: Marketing

10,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ

Số lượng tuyển: 1

Phòng ban: Phòng KD Dự án

40,000,000 VNĐ - 60,000,000 VNĐ

Thư ký ban lãnh đạo

Bài đăng đã hết hạn

Số lượng tuyển: 1

Phòng ban: Phòng hành chính nhân sự

10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ

Kế toán thuế (Tuyển gấp)

Bài đăng đã hết hạn

Số lượng tuyển: 2

Phòng ban: Phòng Kế toán

9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Bài đăng đã hết hạn

Số lượng tuyển: 1

Phòng ban: Phòng kiểm soát nội bộ

10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ