Chương trình: Ủng hộ chống dịch Covid-19

15-02-2023

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên cả nước, Tập đoàn Sơn Hà Xanh nhận thấy rằng nghĩa vụ và trách nhiệm của một Doanh nghiệp, nhất là với vai trò một trong những doanh nghiệp đầu tàu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như Sơn Hà Xanh thì đây là nghĩa cử cao đẹp nên làm và cần làm để phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam đối với cộng đồng, xã hội. Đồng thời, Tập đoàn Sơn Hà Xanh cũng luôn đồng lòng san sẻ và hỗ trợ Chính quyền, Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn khó khăn thách thức này.