CBNV Tập đoàn Sơn Hà Xanh chung tay giải cứu cam sành Hàm Yên hỗ trợ đồng bào do dịch Covid-19 và 2 lượt mưa axit

17-02-2023

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ cam sành của nông dân các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang kém hơn hẳn so với mọi năm, chính vì thế nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội đã tham gia giải cứu hàng ngàn tấn cam ở tỉnh này.

Ngày 14 và 15/3, nhận lời hưởng ứng và kêu gọi giải cứu cam Hà Giang, Ngày 14 và 15/3, nhận lời hưởng ứng và kêu gọi giải cứu cam Hà Giang, Tập đoàn Sơn Hà Xanh đã kết hợp với công ty TNHH tổng hợp DONA Việt Nam  triển khai giải cứu hơn 10 tấn cam sành cho bà con nông dân ở Hàm Yên – Tuyên Quang.